Waterproof

กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof)

หน้าที่ของ “กันซึมโพลียูรีเทน” (Polyurethane Waterproof) ในการเป็นกันซึมดาดฟ้าและซ่อมแซมรอยร้าว 

กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รับแรงดึงและปกปิดรอยร้าว (Bridge crack) ในขณะที่คอนกรีตดาดฟ้าเกิดรอยร้าว Polyurethane (โพลียูรีเทน) จะยืดตัวออกและปกปิดรอยร้าวไว้ น้ำจึงไม่สามารถไหลผ่านรอยร้าวเป็นการป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษของ กันซึมโพลียูรีเทน” 

(Polyurethane Waterproof)

กันซึม Polyurethane (Polyurethane Waterproof รหัสสินค้า เป็น วัสดุกันซึมที่สามารถทนทานต่อน้ำที่ขังตัวอยู่บนดาดฟ้าได้เป็นเวลานาน ทำให้ในเวลาที่ฝนตกต่อเนื่อง กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รองรับน้ำฝนและป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

“กันซึมโพลียูรีเทน” (Polyurethane Waterproof)

มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. กันซึมโพลียูรีเทน ประเภทส่วนผสมเดียว (One component Polyurethane Waterproof)

คือ กันซึม Polyurethane ที่มีเพียงส่วนประกอบเดียวเท่านั้น ไม่มีส่วนผสมของ Hardener กันซึม Polyurethane ประเภทส่วนผสมเดียว จะแห้งตัวจากการสัมผัสอากาศ (Air cure) และแห้งตัวจากการสัมผัสแสง UV (UV cure) โดยกันซึมดังกล่าว จะมีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่ากันซึมแบบยางมะตอย (Bitumen Waterproof) และกันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof)

2. กันซึมโพลียูรีเทน ประเภท 2 ส่วนผสม (Two component Polyurethane Waterproof)

คือ กันซึมPolyurethane ที่ผสม Polyurethane Resin กับ Hardener จะแห้งตัวโดยการผสม Part A และ Part B เข้าด้วยกัน โดย Polyurethane Resin จะจับพันธะทางเคมีกับ Hardener กันซึม Polyurethane ประเภท 2 ส่วนผสม (Two component Polyurethane) มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อายุการใช้งาน 3 – 10 ปี มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม สามารถเคลือบกันซึม ที่ความหนาตั้งแต่ 1.0 – 10.0 mm.

สีกันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof)

กันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof) ผลิตมาจากเนื้อ Acrylic Resin สูตรน้ำ (Water Base) มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นได้ 200 – 300 % ใช้งานโดยการเคลือบด้วยลูกกลิ้ง แปรงทาสี หรือสเปรย์ที่ความหนา 1.2 – 2.0 mm. เป็น กันซึมที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตและผนังอาคารต่างๆ เช่น ผนังคอนโดมิเนียม และโรงแรม สำหรับการเคลือบเป็นกันซึมดาดฟ้า กันซึม Acrylic จะใช้งานร่วมกับเส้นใยประเภท Fiberglass และ Polyester Mat เพื่อป้องกันการแตกร้าว เสริมความแข็งแรง

สีกันซึม ชนิดกันความร้อนเซรามิก (Ceramic Coating )

กันซึมกันความร้อนเซรามิก (Ceramic Coating) มีส่วนผสมของสารอะคริลิกโพลิเมอร์เรซิ่น (Acrylic Polymer Resin) และไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ (Titanium Dioxide) ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านทานรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ป้องกันรักษาหลังคาและผนังอาคารให้มีอายุทนทานยาวนาน กันซึมกันความร้อนเซรามิก ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ว่ามีคุณสมบัติในการทนทานต่อสภาพบรรยากาศ ทนต่อสารเคมี กรดและด่างอ่อนๆ หลายชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ (Non-toxic) และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของเหลว หรือเมื่อแห้งเป็นชั้นฟิล์ม กันซึมกันความร้อนเซรามิก เหมาะกับงานหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม บ้าน ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ห้องควบคุม หรือสถานบันเทิงต่างๆ กันซึม กันความร้อน Ceramic ได้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งภายนอกเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาอาคาร (Exterior Insulation)

คุณสมบัติของ Ceramic Coating 

กันซึมกันความร้อนเซรามิก (Ceramic Coating) นอกจากจะมีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีแล้ว ยังมีส่วนผสม Acrylic Polymer คุณภาพสูงที่สามารถเป็นกันซึม (Waterproof) ป้องกันการรั่วซึม จากน้ำฝนที่มากระทบดาดฟ้า หลังคาหรือผนังได้เป็นอย่างดี โดยเม็ดเซรามิกโบโรซิลิเกต (Ceramic Borosilicate) โซเดียมโบโรซิลิเกตบริสุทธิ์ (Pure Sodium Borosilicate) และอะคริลิกเรซิ่น (Acrylic Resin) จะทำหน้าที่เป็นสารเชื่อมประสาน หลังจากติดตั้งระบบ และรอให้กันซึมแห้งตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนครบ 1 สัปดาห์แล้ว กันซึมกันความร้อน Ceramic จะมีความเหนียวและความยืดหยุ่น (Elongation) ไม่ซีดจาง ทนทานต่อสภาวะอากาศและรังสี UV กันซึมกันความร้อน Ceramic จึงนิยมนำมาใช้ในการ ปกปิดและป้องกันรอยร้าว ด้วยความที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สะท้อนความร้อน และสามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวได้เกือบทุกชนิด ทำให้ สีกันซึม กันความร้อน Ceramic ถูกนำมาเคลือบวัสดุต่างๆ เช่น กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องแบรนด์ต่าง ๆ ซีแพ็คโมเนีย โลหะ โฟม คอนกรีต ไม้ กระจก กระเบื้องดินเผา

 • มีความต้านทานความร้อนสูง และสะท้อนความร้อนได้มากกว่า 95%
 • สามารถทาโดยใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง “สีสะท้อนความร้อน” สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลังคาทุกชนิด งานหลังคาปกติทั่วไปทั้งคอนกรีตเก่า และใหม่
 • สามารถช่วยออกแบบงานที่มีความยาก เช่น งานในลักษณะโค้ง เป็นต้น และเลือกใช้วัสดุกันซึมให้เหมาะสมในด้านเทคนิคซึ่งสามารถใช้ป้องกันการรั่วซึมได้
 • สามารถใช้งานได้ดีทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
 • วัสดุมีความประหยัดสูงเนื่องจากสินค้ามีขนาดบรรจุพร้อมใช้ทันทีและไม่มีการสูญเสียของวัสดุ
 • สามารถยึดเกาะได้ดีกับสภาพพื้นผิวเกือบทุกชนิด
 • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของวัสดุ สามารถป้องกันความร้อนและกันซึมได้ยาวนาน
 • สามารถปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กของผิวคอนกรีต
 • งานกันซึมสําหรับพื้นผิวคอนกรีตเก่า และใหม่ รวมถึงงานกันซึมสำหรับการซ่อมแซมคอนกรีต

กันซึมเพียวโพลียูรีเทน (Pure Polyuretane Waterproof)

เป็นวัสดุกันซึมชนิด 100% Solid non VOC, 2 ส่วนผสม แห้งตัวแบบ มี Elongationตั้งแต่ 200 – 1,000 % และการต่อต้านการซึมผ่านของน้ำได้ดี Elongation Waterproof ทั้งหมด  เป็นวัสดุกันซึมที่ดี สามารถแช่น้ำได้และสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุเคลือบภายในแท็งก์น้ำดี,  สามารถแช่อยู่ในน้ำได้ และทนแรงดึงของคอนกรีตที่แตกร้าวบนดาดฟ้าได้ดีเยี่ยม

กันซึมเพียวโพลียูรีเทน (Pure Polyurethane Waterproof) มีอายุใช้งานนาน และสามารถแช่น้ำได้นานตลอดอายุการใช้งาน ทนรอยร้าวจากการยืด-หดตัวของอาคารทนทานต่อการรั่วซึม ทนแสง UV และน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี เป็นวัสดุกันซึมที่ผลิตมาจาก Amine และ Polyol เมื่อผสมกันจะสร้างพันธะที่เรียกว่า Urea Linkage โดยที่ปราศจาก Catalyst (ตัวเร่งปฎิกิริยา)

คุณสมบัติของ Pure Polyuretane Waterproof 

 • ยืดหยุ่นตัวสูง 200-1000 % (แล้วแต่รุ่นและวัตถุประสงค์การใช้งาน)
 • ทนต่อการเสียดสี และแรงกระแทกได้อย่างดี
 • แช่น้ำได้โดยไม่ถูกภาวะ Hydrolysis ทำลายผิว
 • อายุของผลิตภัณฑ์ภายใต้การแช่น้ำได้นาน
 • ทนต่อกรดสารเคมีหลากหลายชนิด
 • ทนอุณหภูมิได้ -45 ถึง 200 องศาเซลเซียส
 • เป็นวัสดุกันซึมที่ไร้รอยต่อ ทนทานต่อการขังของน้ำ

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สามารถทำพื้นเก่าของท่านให้เป็นพื้นใหม่ได้สวยงาม งานมีการรับประกันผลงาน