Sports Floor

สีพื้นสนามกีฬาSports Floor

ระบบสีพื้นสนามกีฬาคุณภาพสูง

แบ่งเป็น2ประกอบด้วย

1. สีพื้นสนามกีฬาชนิดอะคริลิค  ประกอบด้วย
– รองพื้น Primer
– ชั้นกลาง Middle
– ชั้นทับหน้า Topcoat

2. สีพื้นสนามกีฬาแบบพียู ประกอบด้วย
– รองพื้น Primer
– ชั้นกลาง Middle
– ชั้นทับหน้า Topcoat

เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้สนามกีฬาที่มีความยืดหยุ่น, แข็งแรง, สีที่คงทน, มีความทนทานยาวนาน, มีความปลอดภัย และทำงานง่ายขณะติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบและได้มาตรฐาน

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สามารถทำพื้นเก่าของท่านให้เป็นพื้นใหม่ได้สวยงาม งานมีการรับประกันผลงาน