Sankin Revolt Crane Machine

ผลงานปรับปรุงทาสี Epoxy โมบายเครนขนาด 20 ตัน จ.ชลบุรี

รายละเอียดงานProject Detail

Project: Sankin Revolt Cran Machine

Location: Amata nakorn industry estate

Area: 2 Cran and support

Time: July 2018

Specifications: Epoxy coating thk.150micron

System:

  • Epoxy primer 1 Layer
  • Epoxy topcoat 2 Layer

โครงการ: ปรับปรุงทาสี Epoxy โมบายเครนขนาด 20 ตัน

สถานที: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี

พื้นที: โมบายเครน2ตัว ขนาด 20 ตัน พร้อมซัพพอร์ต

ระยะเวลา: กรกฎาคม 2561

รายละเอียด: อีพ็อกซี่ โค๊ตติ้ง หนา 150 ไมครอน

ระบบการทำงาน:

  • อีพ็อกซี่ รองพื้น 1 ครั้ง
  • อีพ็อกซี่ ทับหน้า 2 ครั้ง