Epoxy Floor Thai Excel Phase1

ผลงานรับทําพื้นอีพ็อกซี่/EPOXY COATING นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัท ไทยเอ็กเซลแมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด จ.ชลบุรี (เฟส1)

รายละเอียดงานรับทำพื้น Epoxy โครงการ Thai Excel Phase1 จ.ชลบุรีProject Detail

Project: Thai Excel Phase 1

Location: Amata Malone industry estate

Area: 380 sqm

Time: June 2018

Specifications: Epoxy Coating thk.500 micron

System:

  • Epoxy primer 1 Layer
  • Epoxy putty 2 Layer
  • Epoxy topcoat 2 Layer

โครงการ: บริษัท ไทยเอ็กเซลแมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด เฟส1

สถานที่: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

พื้นที่: 380 ตารางเมตร

ระยะเวลา: มิถุนายน 2561

รายละเอียด: รับทำพื้นอีพ็อคซี่ โครตติ่ง หนา 500 ไมครอน

ระบบการทำงาน:

  • อีพ็อกซี่ รองพื้น1ครั้ง
  • หนา100ไมครอน
  • อีพ็อกซี่ พุตตี้ 2 ครั้ง หนา 200 ไมครอน
  • อีพ็อกซี่ ท็อปโค๊ต 2 ครั้งหนา 200 ไมครอน