Epoxy Floor Aisin Rayong

ผลงานรับทําพื้นอีพ็อกซี่/Epoxy coating หน่วยงาน ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ.ระยอง

รายละเอียดงาน รับทำพื้น Epoxy โครงการ Aisin RayongProject Detail

Project : Aisin rayong

Location : Rayong

Area : 350 SQM.

Specifications : Epoxy Coating Thk.300 micron

โครงการ : ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย)

สถานที : จ.ระยอง

พื้นที่ : 350 ตารางเมตร

รายละเอียด : รับทำพื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง ความหนา 300 ไมครอน