CCI Automotive Rayong

ผลงานรับทําพื้น EPOXY COATING บริษัท CCI Automotive Products นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

รายละเอียดงานรับทำพื้น Epoxy โครงการ บริษัท CCI Automotive Products จ.ระยองProject Detail

Project:  CCI Automotive Products CO.,LTD.

Location: Estern seaboard Rayong

Area: 300 sqm

Time: OCT 2019

Specifications: Epoxy Coating

โครงการ: บริษัท ซีซีไอ ออโต้โมทีฟ โปรดักซ์ จำกัด

สถานที่: นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

พื้นที่: 300 ตารางเมตร

ระยะเวลา: ตุลาคม 2562

รายละเอียด: พื้นอีพ็อกซี่ โค๊ทติ้ง